TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Larm

Alla utrymmen där inlåsning kan innebära en risk ska vara utrustade med nödlarm (AFS 2009:2 71§). Ki-Panels nödlarm svarar mot Arbetsmiljöverkets anvisningar. Larmknappen är försedd med signallampa och skylten Nödsignal.
Kontrollenheten placeras utanför rummet eller i ett annat bemannat utrymme för snabb respons. Vid utlöst larm ljuder en kraftig summer i kontrollenheten samtidigt som en kontrollampa tänds. Enheten kan kompletteras med andra akustiska eller optiska signaler.
Nodlarm

Larmcentral

Larmcentralen har tre indikeringslampor: Nätdrift, batteridrift och larm.
Nätdrift indikerar att larmcentralen är i normalläge och underhållsladdning sker till reservbatteriet.
Batteridrift indikerar att reservkraften är aktiverad och nätspänningen är borta.
Larm indikerar att någon person är i stort behov av hjälp.

Larmrelä

Potentialfri växling sker vid larm, för inkoppling av fjärrlarm, el. lik., 230V 2A.

Strömförsörjning

Driftspänning: 230 V AC + 10% 5O/60Hz 20W. Installationskategori: II

Lampa

Lysdiod i knappen 12V, enchip 25mA, sockel BA9s, + i mitten. Glödlampa i knappen 12V 1,5W, sockel BA9s.

Batteri, drifttid

Blyackumulator 12V 1,2Ah.Övervakningsläge från fulladdat batteri: 24 timmar. Larmtid från fulladdat batteri: 7 timmar.

Omgivningsmiljö

Omgivningstemperatur vid nödlarmsknappen: -30°C - > +80°C. Omgivningstemperatur vid larmcentral: +5°C - > +40°C. Kapslingsklass IP54 (dammskyddad, striltät).

Mått

Larmcentral, H x B x D: 185 x 213 x 102 mm. Nödtryckknapp, H x B x D: 76 x 76 x 81 mm

Uppfyllda standard

Lågspänningsdirektivet med SSEN61010. EMC-direktivet med EN50081 och EN61000 i tillämpbara delar.

Montage

Kontrollenheten är avsedd för väggmontage och bör placeras intill det övervakade rummet, så att ett larm lätt uppmärksammas och kan lokaliseras. Det inbyggda larmet kan lätt kompletteras med yttre akustiska och/eller optiska larm. Manöverenheten (larmknappen), en eller flera placeras inne i det övervakade rummet på ca en halv meters höjd intill en dörr. En signallampa i larmknappen lyser vid såväl nät- som ackumulatordrift. Klenspänningsledningen mellan kontrollenhet och larmknapp får vara högst 5OO meter.

Skötsel

Anläggningen är underhållsfri men funktionsprov ska genomföras med täta intervaller. Reservdriftens ackumulatorbatteri är placerat i kontrollenheten och livslängden är 5 år.
Nodlarm_kopplingsschema
#inlineditbutton