TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Golvdetaljer

Kvalitetskraven för Ki-Panels isolerade golv är desamma för såväl frys- som kyl- och klimatrum. För mindre och medelstora rum tillverkar vi panelerna direkt på fabrik i standardstorlekar för snabb och enkel montering på plats. Isolerade golv för större lokaler och golv som ska hålla för till exempel trucktrafik isoleras på plats av Ki-Panel.

Prefabricerat panelgolv

Panelgolv kan utformas antingen som försänkt i betonggolv eller ej försänkt direkt på plant golv.
golvpicc657527008NY
(A)
Försänkt golv (A)
1. Värmearrangemang i sand
2. Panel, 100 mm Pur
3. Golvbeläggningsmaterial
4. Montagespalt igengjutes
golvpicc
(B)
Ej försänkt golv (B)
1. Värmearrangemang
2. Panel, 100 mm Pur
3. 15 mm. golvbeläggningsmaterial
alt. betong
4. Fogskum

Platsisolerat golv

Platsisolerat golv sänks ned i en grop, ca 300-350 mm djup, i betongplatta enligt följande, (C):
golvpicd
(C)
1. Värmearrangemang i sand
2. Bottenplåt
3. Ett lager skyddsskikt
4. Två lager P-folie, 0,2 mm, med tätade skarvar
5. Två lager isolering med förskjutna skarvar
6. Ett lager skyddsskikt
7. Överbetong
8. Montagespalt igengjutes
Före gjutning av överbetong förses panelväggarna med skyddsskikt på båda sidor.
 
#inlineditbutton