TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Skövde Slakteri

Ki-Panel Region Väst är anlitade av Skanska/Skövde Slakteri för att återställa kylar och frysar efter den stora branden förra året. Ett mycket gott samarbete ligger som grund mellan Skanska och Ki-Panel då det inte är helt lätt att återställa dessa stora skador.
Vidare är nu Ki-Panel involverad i det utvecklingsarbete som skall skapa de nya enheterna som skall byggas samt ny kontorsdel. Detta arbete är i samråd med VBK. Alla ombyggnads/nybyggnadsarbeten beräknas vara klara under Augusti månad 2015.
Nu färdigställda arbeten genom Ki-Panel är Organfrysen samt en kylanläggning för Svin o Lunga.
#inlineditbutton