TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Oljeplattformen Martin Linge

Ki-Panel Region Väst har kontrakterats av Apply Emtunga AB som entreprenör till byggnationen av alla frys- och kylrum som ”Day cool, Thawing, Meat & Fish Freezer, Cold Dry Store, Vegetable Cooler, Milk & Dairy” till Oljeplattformen Martin Linge. Hela denna del är ett högprestanda Project vad gäller utförande som kvalitet.
Martin Linge projektet är ett samarbete mellan Franska Total, Petro samt Statoil. Plattformen kommer att ligga i Nordsjön utanför Bergen i Norge.
Martin Linge är ett komplett 8 vånings LQ med Helideck.
LQ`t kommer att bestå av 63 moduler och omfattas av 8 våningar moduler inredda för boende, trivsel och nöje.
Modulerna byggs i stål och placeras bredvid varandra och bildar en enhet på totalt 3 531 m2. Persons on Board (POB) är 95 personer permanent och 24 personer på tillfälligt besök offshore.
Den förväntade totala vikten kommer att hamna på ca 2150 ton.
Martin Linge är kvalitetssäkrad för att brukas i 30 år.
Ki-Panel AB tackar för det stora förtroende man fått i detta High Performance Project.
#inlineditbutton