TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Göteborgs Lastbilcentral (GLC)

Ki-Panel Region Väst har kontrakteras av SERNEKE.
Göteborgs Lastbilcentral (GLC) köpte 68 000 m² tomtmark beläget i Gårdsten Nordöstra Göteborg för att uppföra ett nytt logistikcenter där SERNEKE står för totalentreprenaden. Byggnationen påbörjades omgående och väntas vara klar årsskiftet 2015/16.
Det nya logistikcentret har en storlek om drygt 15 000 m² och innebär att GLC samlar alla sina verksamheter under ett och samma tak vilket ger förutsättning för bättre samarbete och synergier inom organisationen.
– Det ger oss möjligheter och förutsättningar att växa och utvecklas. Genom att centralisera verksamheten möter vi våra kunders behov av en effektiv organisation. Vi är också glada att vår nuvarande hyresgäst, tillika kund, Martin & Servera väljer att flytta med oss, säger Bengt Meyer VD på GLC.
– Ki-Panel är stolta över att vara utvalda till att utföra kyl & frysrums byggnationerna till detta nya logistikcenter.
Hela området är en del av det projekt kommunen benämner Utveckling Nordost och är en satsning att locka fler företag och jobb till området.
#inlineditbutton