TRYGGHET • KUNSKAP • ERFARENHET
Anställda och tidigare VD tar över Ki-Panel

Ki-Panel AB, rikstäckande entreprenör inom kyl- och frysrum, köps av Tarjei Hegland och en grupp anställda. Hegland har tidigare varit VD för Ki-Panel.
Ki-Panel täcker hela Sverige genom sina kontor i Uppsala, Göteborg och Helsingborg. Sedan starten 1946 har Ki-Panel fokuserat på livsmedelsindustrin i Sverige, 2018 var omsättningen cirka 115 MSEK.
Ki-Panel har sedan 1986 tills nu ägts av Hurre Group Oy i Finland och utgjorde tillsammans med Huurre Norway AS Cold Storage Contracting-divisionen i Huurre Group. Den tidigare ägaren vill nu fokusera på högteknologiska kyllösningar och sålde i januari Huurre Norway på samma sätt som de nu säljer Ki-Panel AB.
Ki-Panel blir nu åter ett systerföretag till Huurre Norway. Företagen har länge haft ett nära samarbete inom inköp, produktutveckling och marknadsföring och den nya ägarkonstellationen har för avsikt att satsa mer intensivt på innovation, utveckling och kvalitet. Vidare kommer företagen att ha gemensamma administrationsfunktioner.
- Vi är oerhört glada över att ha ett avtal i hamn och ser fram mot att vidareutveckla företaget tillsammans med våra kollegor i Norge. Förvärvet kommer att stärka vår position på marknaden och gör det möjligt för oss att erbjuda ett bredare utbud av tjänster till nya och befintliga kunder.

Per Johansson – divisionsansvarig Ki-Panel AB

Affären slutfördes den 26 september och ny ägare till Ki-Panel AB är Ki-Panel Holding AB. Ki-Panel Holding AB ägs till 41% av de anställda och till 59% av Svalinn AS som också äger Huurre Norway AS. Huurre Norway och Ki-Panel AB kommer att ha en total omsättning om cirka 550 MSEK och blir därmed en betydande skandinavisk spelare inom sitt segment.
Det finns för närvarande totalt 40 anställda i den svenska verksamheten och ingen av dem påverkas på något sätt av transaktionen annat än att att vissa nu är delägare i verksamheten.
Tarjei Hegland, VD för Huurre Norway, blir åter VD för Ki-Panel AB och ser mycket positivt på att återigen arbeta med det svenska företaget.
- Huurre Norway och Ki-Panel har länge gynnats av ett samarbete och vi ser mycket positivt på att vi återigen har gemensam ägare. Genom förvärvet har vi lagt grunden för att utöka vår expertis och framgångsrika affärsverksamhet inom livsmedelsindustrin.


Kontaktuppgifter:
Tarjei Hegland – VD, Huurre Norway AS Tel: +47 908 56 428
Per Johansson – divisonsansvarig Ki-Panel AB. Tel: 070-944 99 30
Nils E. Haukeland – Styrelseordförande Svalinn AS Tel: +47 917 71 163
#inlineditbutton